System narzędziowy Polylite 33542-75

Jak ważna jest wysoka jakość formy tj. idealna powierzchnia, stabilność wymiarów, odporność mechaniczna i temperaturowa itd. wie każdy, kto zajmuje się produkcją laminatów. Im lepsza forma, tym lepszy będzie wykonany wyrób i tym mniej poprawek będzie on wymagał. Do tego zaś potrzebny jest jednorodny system o równie wysokich parametrach fizyko-mechanicznych, który będzie łatwy i szybki w aplikacji.

Poprzedni Newsletter traktował o przygotowaniu jak najlepszego modelu, w dzisiejszym wydaniu skupiamy się na dopasowaniu materiałów krok po kroku przy budowie wysokiej jakości formy.

Krok 1 - żelkot narzędziowy

Wysokiej klasy żelkot narzędziowy to podstawa dobrze wykonanej formy. Żelkoty narzędziowe firmy Reichhold od lat zdobywają uznanie klientów na całym świecie. Są to żelkoty winyloestrowe, sprzedawane pod nazwą handlową GM w dwóch podstawowych kolorach: zielonym GM 60014 oraz czarnym GM 90000, w wersjach do aplikacji ręcznej lub natrysku: H i S.

Żelkoty GM mają następujące właściwości:

 • Duża odporność na środki chemiczne i rozpuszczalniki
 • Wysokie HDT 105°C
 • Wysoki połysk
 • Odporność na pękanie i matowienie

Sposób aplikacji:

 • Temperatura 15 - 25°C
 • System utwardzający: 1,3 -1,8% Norpol Peroxide 1
 • Grubość mokrej warstwy 0,55-0,85 mm

Krok 2 - warstwa naskórkowa

Warstwa naskórkowa to warstwa kładziona bezpośrednio na żelkot. Ważne jest, aby jej podstawą była żywica o wysokich parametrach mechanicznych i HDT zbliżonym do HDT żelkotu. Warstwa naskórkowa, dobrze dotwardzona, bez zapowietrzeń i wad, w połóączeniu z żelkotem narzędziowym o wysokich parametrach, stanowi najważniejszą część procesu budowania formy.

Rekomendowane żywice:

 • Polylite 410-900 (żywica ortoftalowa)
  Wysokie HDT 105°C i dobre właściwości mechaniczne gotowego wyrobu
 • DION 9100-800 (VE) HDT 100°C
  Znakomite właściwości adhezyjne, udarność i dobre właściwości mechaniczne oraz wysoka odporność na osmozę.

Rekomendowane zbrojenie:

 • 1 x 225 g/m2 z 1 x 450 g/m2 lub 2 x 300 g/m2 maty proszkowej

Należy upewnić się, że całe powietrze zostało usunięte z pierwszej warstwy i że zbrojenie przylega do żelkotu w każdym zagłębieniu. Zalecany czas utwardzania dla warstwy naskórkowej to 24h w temperaturze pokojowej.

Krok 3 - system narzędziowy

Obecnie na rynku dostępna jest nowa wersja systemu narzędziowego: Polylite 33542-75. Jest to ulepszona wersja poprzedniego systemu Polylite 33542-65.

Żywica 33542-65 33542-75
Stożek i płyta (MPas) 500-600 350-450
Brookfield (MPas) 3000-4000 4000-5000
Czas żelowania (min.) 20-25 35-45
HDT (°C) przejrzysty odlew
Dotwardzona 24 godz. w 60°C + 1 godz. w 9°C + 3 godz. w 120°C
105 115
Zawartość styrenu (%) 29 +/-2 27 +/-2
Gęstość/Ciężar właściwy w 20°C 1,40 +/- 00,2 1,37 +/- 0,02
Czas przechowywania (miesiące) 6 6

Właściwości

 • Mniejsza lepkość
 • Wysoki indeks tiksotropowy
 • Wysokie HDT 115oC
 • Niska gęstość
 • Dłuższy czas żelowania w porównaniu z Polylite 33542-65
 • Mniejsza sedymentacja

Zalety

 • Szybsze przesączanie włókien i lepsze odpowietrzanie
 • Mniejsza separacja
 • Zwiększona wytrzymałość na temperaturę
 • Mniejsza waga wyrobu / mniejsze zużycie żywicy
 • Łatwiejsza w użyciu dzięki lepszej kontroli nad czasem żelowania
 • Łatwa do mieszania przed użyciem i podczas aplikacji
 • Możliwa aplikacja przez natrysk np. ze sznurkiem rowingowym

Krok 4 - Aplikacja

 • Minimum 3 warstwy maty szklanej 450 g/m2 (metoda mokre na mokre)
 • System utwardzający: 1,25 % Norpol Peroxide 1
 • Nie należy zostawiać laminatu do utwardzenia, jeśli grubość warstwy jest mniejsza niż 4 mm
 • Maksymalna grubość pojedyńczej warstwy laminując metodą mokre-na-mokre to 6-8 mm
 • Gdy laminat osiągnie temperaturę pokojową można przystąpić do kładzenia kolejnych warstw. Proces ten należy powtarzać aż do uzyskania założonej grubości laminatu
 • Może wystąpić opadanie wypełniacza, dlatego należy mieszać system żywiczny przed użyciem
 • Podczas utwardzania żywica zmienia kolor z brązowego na mleczny

Aplikacja Polylite 33542-75

Bardzo ważne jest, aby system użyty do budowy formy był homogeniczny. Dzięki temu wszystkie warstwy będą mieć dobrą adhezję oraz podobne właściwości mechaniczno-chemiczne. Omówione wyżej produkty do budowy formy posiadają zbliżone parametry, w tym bardzo wysokie HDT. Forma zbudowana w oparciu o te materiały będzie charakteryzować wysoka jakość, odporność na wielokrotne odformowania i stabilność wymiarowa. W przypadku dużych form oraz np. form do RTM zaleca się dołożenie ramy wzmacniającej, aby zwiększyć ich wytrzymałość i stabilność. Rama może być dolaminowana przy użyciu np. standardowej żywicy konstrukcyjnej Polylite 440-M850.

Dlaczego warto używać systemu narzędziowego Polylite 33542-75?

 • Najwyższej jakości materiały
 • Jednolity, sprawdzony system o ulepszonych właściwościach aplikacyjnych i parametrach wytrzymałościowych
 • Wielu zadowolonych, stałych klientów oraz nowych klientów, którzy docenili jego zalety
 • Żelkot i żywica także w wersjach do natrysku
 • Bardzo atrakcyjna cena w porównaniu do innych systemów na rynku

Oprócz wymienionych materiałów firma Reja w swojej ofercie posiada wiele dodatkowych materiałów potrzebnych przy budowie modeli jak również przy każdej formie produkcji laminatów. W oferowanych materiałach zawsze stawiamy na jakość oraz staramy się proponować swoim klientom nowoczesne, ciekawe rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Opracował:
Łukasz Łukaszuk
Kierownik działu technicznego

Piotr Sobczak
Specjalista ds. techniczno-handlowych