Nowoczesne zbrojenia szklane

Tkaniny i maty szklane to najczęściej używany rodzaj zbrojenia laminatu żywicznego. Zbrojenie zapewnia wytrzymałość mechaniczną i sztywność oraz wpływa na odporność chemiczną i końcowy wygląd produktu. W tym poradniku chcemy skupić się na rożnych rodzajach zbrojeń szklanych, które są ciekawe ze względu na strukturę, nowoczesne lub stworzone pod konkretne zastosowanie.

Materiały stosowane do formowania techniką form zamkniętych

CORE flow – produkt złożony z dwóch warstw maty szklanej i specjalnego rdzenia polipropylenowego transportującego żywicę. Jest to materiał typu „sandwich” i rdzeń umieszczony jest pomiędzy warstwami maty. Całość jest mechanicznie zszyta. Grubość kompleksu, wytrzymałość rdzenia, wysoka przepuszczalność żywicy, szybkie i łatwe przesączanie w całej objętości czynią CORE flow idealnym wzmocnieniem do formowania w technice form zamkniętych.

CORE flow doskonale dostosowuje się do geometrii formy (dobra odkształcalność) i zapewnia wysoką finalną jakość powierzchni. Dostępny jest w 6 podstawowych typach składających się z kombinacji mat o gramaturach 300, 450 i 600g/m2 oraz dwóch rdzeni o gramaturach 180 i 250g/m2.

Tkaniny rowingowe

W terminologii, używanej gdy mowa o kompozytach polimerowych, tkaninę definiuje się jako zbiór długich włókien szklanych, które tworzą płachtę złożoną z jednej lub kilku warstw włókien. Warstwy są ze sobą połączone poprzez mechaniczne szczepienie ze sobą włókien lub złączenie i unieruchomienie ich przy użyciu dodatkowego materiału, dzięki czemu tkanina ma spójność pozwalającą na jej użycie. Tkaniny dzieli się na kategorie według orientacji włókien i metod ich łączenia.

Podział tkanin według orientacji włókien jest następujący: jednokierunkowe, wielokierunkowe i inne o losowej orientacji.

Tkanina rowingowa jednowarstwowa - tkaniny rowingowe stosowane są jako osnowa do produkcji poliestrowych laminatów szklanych, powodują one znaczne zwiększenie wytrzymałości mechanicznej laminatów.

Matotkanina – połączenie warstwy maty z tkaniną poprzez zszycie. Materiał ten może składać się z tkaniny i maty o dowolnych gramaturach oraz typie.

Tkanina rowingowa jednokierunkowa (Unidirectional) - jest to tkanina, w której większość włókien biegnie w jednym kierunku. Tkaniny jednokierunkowe pozwalają umieścić włókna w najlepszym miejscu i w optymalnej ilości (nie więcej niż potrzeba). Ponadto włókna jednokierunkowe są proste i niepofałdowane. Dzięki temu uzyskuje się najlepsze możliwe właściwości włókna w kompozycie.

Tkanina rowingowa wielokierunkowa. - w ostatnich latach tkaniny wielokierunkowe zaczęły zdobywać uznanie jako materiał do budowy elementów kompozytowych. Składają się one z jednej lub kilku warstw długich włókien zszytych ze sobą nicią. Może to być każde dostępne włókno strukturalne w dowolnej kombinacji. Nić do zszywania jest zwykle z poliestru, który ze względu na właściwości nadaje się do łączenia tkanin i jest tani. Zszycie pozwala połączyć w jednej tkaninie włókna o różnych orientacjach, w układzie innym niż prosty 0/90° stosowany w tkanych tkaninach.

Dwie podstawowe zalety tkanin wielokierunkowych w porównaniu z materiałami tkanymi:

  • Lepsze właściwości mechaniczne głównie dzięki temu, że włókna są zawsze proste i niepofałdowane oraz mają różne kierunki dzięki wielu warstwom tkaniny
  • Szybszy wyrób elementów ponieważ tkaniny mogą być grubsze i mieć więcej kierunków, przez co liczba warstwa w laminacie może być mniejsza.

Kierunek ułożenia warstw w tkaninie szklanej

Schemat kierunku ułożenia warstw

Tkanina warstwowa dwukierunkowa (Biaxial) - tkanina składająca się z 2 warstw rowingu szklanego (o orientacji włókien 0°/90° lub ±45°) zszyta nitką z poliestru.

Tkanina warstwowa trójkierunkowa (Triaxial) - tkanina składająca się z 3 warstw rowingu szklanego (o orientacji włókien +45°/90°/-45° lub +45°/-45°/0° ) połączonych przez zszycie nitką z poliestru.

Tkanina warstwowa czterokierunkowa (Quadriaxial) - tkanina bez przeplotu (nie tkana) składająca się z 4 warstw rowingu szklanego (o orientacji włókien +45°/90°/-45°/0°) zszyta nitką z poliestru.

Tkaniny mogą być połączone z warstwą ciętego rowingu.

Nowoczesne materiały szklane

Mata szklana zszywana (Stitched mat) – w porównaniu z tradycyjnymi matami szklanymi (proszkową i emulsyjną), charakteryzuje się lepszą odkształcalnością, łatwością obróbki i dopasowaniem do formy. Dodatkowo lepiej przesącza się żywicą.

Firma Reja w swojej ofercie handlowej posiada wszystkie typy zbrojenia szklanego - informacje o najbardziej popularnych produktach dostępne są na naszej stronie tutaj. Dodatkowo na życzenie klienta jesteśmy w stanie zaoferować materiały szklane o różnych możliwościach połączenia: mata/tkanina, różnych gramaturach, splotach oraz rodzajach zszycia.

Opracował Łukasz Łukaszuk