Norox FC-100

Kategoria: Systemy utwardzające » Inicjatory

Producent: United Initiators

NOROX FC-100 to mieszanina nadtlenku acetyloacetonu i nadtlenoestru rozcieńczonych we flegmatyzerze. NOROX FC-100, w połączeniu z przyśpieszaczem kobaltowym, to niezwykle skuteczny system do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w podwyższonej temperaturze i temperaturze pokojowej. Zalety NOROX FC-100 w porównaniu do konwencjonalnych inicjatorów to lepsze utwardzenie, mniej szczątkowego styrenu oraz bardziej wytrzymałe wyroby. W porównaniu ze standardowym nadtlenkiem acetyloacetonu czas żelowania jest podobny, pik egzotermiczny trochę wyższy, ale jakość utwardzenia lepsza. Typowe zastosowanie NOROX FC-100 to produkcja kompozytów metodą RTM, nawijania włókien, odlewania odśrodkowego oraz laminowania ciągłego. 

Dokumenty do pobrania:
MSDS:
Karty techniczne: