Norox KP-100

Kategoria: Systemy utwardzające » Inicjatory

Producent: United Initiators

NOROX®KP-100 to nadtlenek metyloetyloketonu we flegmatyzerze do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w temperaturze otoczenia w połączeniu z przyśpieszaczami kobaltowymi.

NOROX®KP-100 daje szybszy czas żelowania i krótszy czas do piku egzotermicznego w porównaniu ze standardowym MEKP.

Dokumenty do pobrania:
Karty techniczne:
MSDS: