Norox KPM

Kategoria: Systemy utwardzające » Inicjatory

Producent: United Initiators

NOROX®KPM to mieszanina nadtlenków ketonu z ftalanem dimetylu jako flegmatyzerem. NOROX®KPM jest inicjatorem do utwardzania większości żywic poliestrowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej.

Dokumenty do pobrania:
MSDS:
Karty techniczne: