Norox KPM

Kategoria: Systemy utwardzające » Inicjatory

Producent: United Initiators

NOROX KPM to mieszanina nadtlenków ketonu z ftalanem dimetylu jako flegmatyzerem. NOROX KPM jest inicjatorem do utwardzania większości żywic poliestrowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej.

Do 2018 r. NOROX KPM sprzedawany był również pod nazwą NORPOL 13.

Dokumenty do pobrania:
MSDS:
Karty techniczne: