Norox MCP

Kategoria: Systemy utwardzające » Inicjatory

Producent: United Initiators

NOROX MCP to ciekły inicjator reakcji polimeryzacji do utwardzania żywic poliestrowych i winyloestrowych w temperaturze pokojowej.

NOROX MCP daje długi czas żelowania przy bardzo dobrym końcowym utwardzeniu i ma bardzo niski pik egzotermiczny. Łagodny profil utwardzania oznacza mniej naprężeń w laminacie i odlewach.

Until 2018 NOROX MCP was also sold under the name NORPOL 28.

Dokumenty do pobrania:
Karty techniczne:
MSDS: