Norpol Peroxide 11

Kategoria: Systemy utwardzające » Inicjatory

Producent: United Initiators

NORPOL PEROXIDE 11 jest roztworem nadtlenku metyloetyloketonu we flegmatyzatorze.

NORPOL PEROXIDE 11 ma specjalną recepturę, która pozwala zredukować emisję gazów (pienienie). Przeznaczony jest do żywic , żelkotów i barriercoatów winyloestrowych. Jego przeznaczenie to budowa elementów poddatnych na korozję.

NORPOL PEROXIDE 11 jest bardzo stabilny, dzięki czemu nadaje się do stosowania w gorącym klimacie.

Nienasycone żywice poliestrowe

NORPOL PEROXIDE 11 można użyć do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych z przyśpieszaczem kobaltowym i w podwyższonych temperaturach.

W porównaniu do NORPOL PEROXIDE 1, NORPOL PEROXIDE 11 daje długi czas żelowania i utwardzania, ale nieznacznie niższy pik egzotermiczny w laminatach.

NORPOL PEROXIDE 11 zapewnia krótszy czas żelowania niż NORPOL PEROXIDE 1 w podwyższonych
temperaturach.

Żywice winyloestrowe

NORPOL PEROXIDE 11 jest zalecany do utwardzania żywic winyloestrowych, do których dodawany jest kobalt lub przyspieszacz kobaltowo/aminowy.

NORPOL PEROXIDE 11 zapewnia krótszy czas żelowania, szybsze utwardzanie i zredukowane pienienie/gazowanie w porównaniu do standardowego nadtlenku MEK.

NORPOL PEROXIDE 11 zapewnia lepsze utwardzanie m.in. niższą zawartość styrenu resztkowego w laminacie z żywicami winyloestrowymi, dzięki czemu uzyskuje się optymalne właściwości mechaniczne i odporność chemiczną.

Dokumenty do pobrania:
Karty techniczne: