Norpol Peroxide 18

Kategoria: Systemy utwardzające » Inicjatory

Producent: United Initiators

NORPOL PEROXIDE 18 jest roztworem nadtlenku metyloetyloketonu i wodoronadtlenek kumenu we flegmatyzatorze.

NORPOL PEROXIDE 18 jest ciekłym inicjatorem polimeryzacji dla utwardzania w temperaturze pokojowej nienasyconych żywic poliestrowych i winylowych o następujących właściwościach:

  • niski pik egzotermiczny
  • dłuższy czas pracy (czas żelowania)
  • znakomite końcowe utwardzenie
  • niski poziom zanieczyszczeń (woda, nadtlenek wodoru, MEK)

NORPOL PEROXIDE 18 jest nadtlenkiem organicznym znakomitym do utwardzania w temp. pokojowej nienasyconych żywic poliestrowych i winylowych, gdzie wymagany jest niski pik egzotermiczny (np. grubsze laminaty).

NORPOL PEROXIDE 18 jest zasadniczo tym samym produktem co NORPOL PEROXIDE 28. Stąd czasy żelowania i utwardzania będą wolniejsze w porównaniu do standardowego nadtlenku MEK, ale szybsze niż dla NORPOLa PEROXIDE 28.

Krótszy czas utwardzania daje nieco wyższy pik egzotermermiczny, ale mimo to znacząco niższy niż dla standardowych nadtlenków MEK. Końcowa szybkość utwardzania jest często lepsza niż dla żywic inicjowanych nadlenkami MEK.

NORPOL PEROXIDE 18 może być stosowany do produkcji grubych laminatów “w jednym kroku” i lamnatów o zróżnicowanej grubości. Nadaje się do produkcji kompozytów w technologii ręcznej, natryskowej i infuzji próżniowej.

Dokumenty do pobrania:
MSDS:
Karty techniczne: