Norpol Peroxide 19

Kategoria: Systemy utwardzające » Inicjatory

Producent: United Initiators

NORPOL PEROXIDE 19 to mieszanina na bazie nadtlenku metyloetyloketonu we flegmatyzerze. Jest to ciekły nadtlenek do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w temperaturze pokojowej, o następujących zaletach/właściwościach:

  • bardzo niska szczytowa egzotermia
  • czasy żelowania zbliżone do standardowego MEKP
  • doskonałe dotwardzenie – nawet cienkich laminatów
  • nie trzeba mieszać nadtlenków w warsztacie
  • niewielka ilość zanieczyszczeń/domieszek (woda, MEK, sole)

NORPOL PEROXIDE 19 to znakomity organiczny nadtlenek do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w temperaturze pokojowej, gdy potrzebna jest niska szczytowa egzotermia. Czasy żelowania są zbliżone do standardowych produktów MEKP, ale czas utwardzania jest dłuższy. Jednak szybkość dotwardzania jest często lepsza niż w przypadku żywic, dla których jako inicjatora użyto standardowego MEKP.

NORPOL PEROXIDE 19 nadaje się idealnie do laminatów mających grube i cienkie odcinki, gdzie wysoka egzotermia po użyciu standardowego MEKP mogłaby doprowadzić do naprężeń i kurczenia się.

NORPOL PEROXIDE 19 jest szczególnie rekomendowany do utwardzania żywic POLYLITE XXX-888.

Dokumenty do pobrania:
Karty techniczne: