Unifilo® to mata z ciągłych pasm szkła Advantex® o losowej orientacji ułożonych w warstwy i połączonych lepiszczem, z preparacją silanową. Szkło Advantex® łączy właściwości mechaniczne i elektryczne tradycyjnego szkła typu E i odporność na korozję kwasową szkła typu E-CR.

  • U801 może służyć do wyrobu elementów poprzez spienianie poliuretanu o małej gęstości oraz skomplikowanych elementów metodą formowania niskociśnieniowego.
  • U809 nadaje się świetnie do wzmacniania pianek poliuretanowych i jest często stosowany do izolacji termicznej nośników skroplonego gazu ziemnego.
  • U614, U812, U813, U814, U816, U817, U822 mogą służyć do formowania metodą RTM, L-RTM, infuzji i kompresji na mokro z użyciem żywic poliestrowych nienasyconych, epoksydowych, winyloestrowych i poliuretanowych i do wyrobu części gipsowych o ulepszonych właściwościach mechanicznych i odporności na ogień.
  • U850, U852, U854 nadają się zwłaszcza do procesów formow z użyciem żywicy zawierającej dużą ilość wypełniacza. Znakomite rezultaty daje infuzja dzięki rdzeniowi o gęstości liniowej 50 tex.