NazwaProducentOpis
1 2 >
Norpol Peroxide 19United Initiators

Roztwór MEKP o obniżonej temperaturze piku egzotermicznego

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 2United Initiators

Inicjator MEKP o niskiej temperaturze piku egzotermicznego

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 24United Initiators

Roztwór wodorotlenku kumylu o niskiej temperaturze piku egzotermicznego do utwardzania laminatów winyloestrowych

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 28United Initiators

Modyfikacja utwardzacza Norpol 18 o jeszcze bardziej wydłużonym czasie żelowania

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 30United Initiators

Roztwór nadtlenku acetyloacetonu AAP i nadtlenku 2,4 pentanodionu o szybkim czasie działania.

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 4United Initiators

Letnia wersja inicjatora żywic poliestrowych

Systemy utwardzające » Inicjatory

Pokazywanie 11-16 z 16 rekordów