NazwaProducentOpis
1 2 >
Norpol Peroxide 1United Initiators

Standardowy inicjator MEKP

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 10United Initiators

Wysokoreaktywny roztwór MEKP

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 11United Initiators

Inicjator MEKP przeznaczony do utwardzania żywic poliestrowych i winyloestrowych

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 12United Initiators

Roztwór MEKP przeznaczony do utwardzania żywic winyloestrowych.

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 16United Initiators

Mieszanina MEKP i nadtlenku cykloheksanonu do utwardzania żelkotów poliestrowych

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 18United Initiators

Roztwór MEKP i wodorotlenku kumenu do utwardzania grubych struktur kompozytowych

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 19United Initiators

Roztwór MEKP o obniżonej temperaturze piku egzotermicznego

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 2United Initiators

Inicjator MEKP o niskiej temperaturze piku egzotermicznego

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 28United Initiators

Modyfikacja utwardzacza Norpol 18 o jeszcze bardziej wydłużonym czasie żelowania

Systemy utwardzające » Inicjatory

Norpol Peroxide 4United Initiators

Letnia wersja inicjatora żywic poliestrowych

Systemy utwardzające » Inicjatory

Pokazywanie 1-10 z 16 rekordów