Warunki sprzedaży

Umowa sprzedaży z odroczonym terminem platności
Płatności w euro